PRZYŁĄCZA MANOMETRÓW

 

Przyłącza manometrów stosowane są w układach hydraulicznych sekcji obudowy górniczej jako elementy umożliwiające podłączenie manometrycznego wskaźnika ciśnienia lub urządzenia pomiarowego do określonego punktu pomiarowego np. komory podtłokowej podpory.
Przyłącza manometrów pozwalają na podpięcie ich do typowych przyłączy powszechnie stosownych w blokach zaworowych. Podpięcie może nastąpić podczas pracy urządzenia.