ZAWORY ZWROTNE STEROWANE

 

Zawory zwrotne sterowane przeznaczone są głównie do stosowania w podpornościowym układzie hydraulicznym zmechanizowanych obudów górniczych.
Zadaniem bloków zaworowych jest realizowanie założonych funkcji kinematycznych stojaka (rozpieranie, zsuwanie) i utrzymanie stałej podporności  roboczej.

ZAWÓR ZWROTNY STEROWANY DN10, DN12
ZAWÓR ZWROTNY STEROWANY DN19

ZAWÓR ZWROTNY STEROWANY Z DODATKOWYM STEROWANIEM DN10, DN12
ZAWÓR ZWROTNY STEROWANY Z DODATKOWYM STEROWANIEM DN19

ZAWORY ZWROTNE STEROWANE BLIŹNIACZE


Zawory zwrotne sterowane bliźniacze stosowane są głównie w układach hydraulicznych sekcji obudowy górniczej.

Zawór zwrotny bliźniaczy stosowany jest wtedy gdy zachodzi konieczność  sterowania równoczesnego dwoma niezależnymi odbiornikami przy pomocy wspólnego sygnału zasilającego.

 

ZAWÓR ZWROTNY STEROWANY BLIŹNIACZY DN10, DN12

 

 

 

 

ZAWORY ZWROTNE STEROWANE PODWÓJNE

 

Zawory zwrotne sterowane podwójne stosowane są głównie w układach hydraulicznych sekcji obudowy górniczej. Przeznaczone są do utrzymywania w stanie rozpartym przede wszystkim podpór stropnicy i innych siłowników, od których wymaga się utrzymania zadanego ciśnienia roboczego w ich komorach zarówno podtłokowych jak i nadtłokowych. 
Zawory zwrotne sterowane podwójne dzięki swej konstrukcji realizują w połączeniu z układem sterującym dwukierunkowy ruch tłoczysk podpór.

ZAWÓR ZWROTNY STEROWANY PODWÓJNY DN10

ZAWÓR ZWROTNY STEROWANY PODWÓJNY Z DODATKOWYM STEROWANIEM DN10